נספח ג'

​​​​​​​​​​נוסח מכתב הרשאה

תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט – 1959
  • רשאי למלא את הטופס רק אפוטרופוס (ולא נציג בעלות).
* שדה חובה

שם פרטי ומשפחה

אביו/אמו של התלמיד

נא להזין לפי הדוגמא הבאה: dd/mm/yyyy

מרשה בזה את


​​​