טפסים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

כותרתטופס להורדהטופס מקווןנושא
تقديم طلب تخفيض بالارنوناتخفيض بالارنونا גבייהגבייהגבייה
הודעה על פינוי נכס, אכלוס, תיקון שטח, נכס ריקהודעה על פינוי נכס, אכלוס, תיקון שטח, נכס ריק גבייהגבייהגבייה
הצטרפות להוראת קבע בבנקהוראה לחיוב חשבון הבנק לתשלום ארנונההצטרפות להוראת קבע בבנקגבייהגבייהגבייה
טופס הצטרפות להסדר הוראת קבע בכרטיס אשראיטופס ה.ק. בכרטיס אשראי לתשלום ארנונהטופס אשראי מקווןגבייהגבייהגבייה
עדכון פרטים אישייםעדכון פרטים אישיים גבייהגבייהגבייה
החלפת מחזיקים בנכס החלפת מחזיקים בנכסגבייהגבייהגבייה
בקשה לרישיון שילוט בקשה לרישיון שילוטגבייהגבייהגבייה
רישום לשירות קבלת שוב במייל רישום לשירות קבלת שוב במיילגבייהגבייהגבייה
تقديم طلبات نقل من بستان الى اخر تقديم طلبات نقل من بستان الى اخرחינוךחינוךחינוך
נספח ג' - נוסח מכתב הרשאה נספח ג' - נוסח מכתב הרשאהחינוךחינוךחינוך
تقديم طلب تسجيل في المدارس الرسمية لطلاب من خارج الناصرة طلبات تسجيل لطلاب من خارج الناصرةחינוךחינוךחינוך
طلب تسجيل طالب/ة في اطر الطفولة من خارج الناصرة طلب تسجيل طالب/ة في اطر الطفولة من خارج الناصرةחינוךחינוךחינוך
طلب نقل من مدرسة رسمية الى اخرى طلب نقل من مدرسة رسمية الى اخرىחינוךחינוךחינוך
تقديم طلبات نقل من مدرسة ابتدائية غير رسمية (كنسية) الي مدرسة ابتدائية رسمية تقديم طلبات نقل من مدرسة ابتدائية غير رسمية (كنسية) الي مدرسة ابتدائية رسميةחינוךחינוךחינוך
تقديم طلبات نقل للصفوف الابتدائية في مدرسة رسمية بعد انتقال مكان سكن العائلة للناصرة تقديم طلبات نقل للصفوف الابتدائية في مدرسة رسمية بعد انتقال مكان سكن العائلة للناصرةחינוךחינוךחינוך
تقديم طلب خدمة الاتاحة (הנגשה) للطلاب تقديم طلب خدمة الاتاحة (הנגשה) للطلابחינוךחינוךחינוך
تقديم طلب مساعِدة طبية للطلاب تقديم طلب مساعِدة طبية للطلابחינוךחינוךחינוך
طلب وظيفة شاغرةطلب وظيفة شاغرة כח אדםכח אדםכח אדם
אישור למינוי עוזר ביטחון, בטיחות ושעת חירוםאישור למינוי עוזר ביטחון, בטיחות ושעת חירום כלליכלליכללי
تعديل تفاصيل المواطن - עדכון פרטי תושב تعديل تفاصيل المواطنכלליכלליכללי
التواصل مع اقسام البلدية لتواصل مع اقسام البلديةכלליכלליכללי
הגשת מועמדות להיכלל בספר היועצים והמתכננים מאגר היועציםכלליכלליכללי