סגני ראש העיר

​​סגן ומ"מ ראש העיר​​ – מוחמד עוואיסי 

מוחמד עוואיסי הוא מ"מ ראש העיר מרשימת "נאסרתי" ואחראי תיק החינוך ​

לה​תקשרות:

סגן ראש ה​עיר - סמיר סעדי

סמיר סעדי הינו סגן ראש העיר מרשימת "נאסרתי" ואחראי תיק השירותים החברתיים 

להתקש​רות:

סגן ראש ​​​העיר  - רון מזאווי

רון מזאווי סגן ראש העיר מרשימת "נאסרתי" ואחראי לקשרי החוץ 

להתק​​שרות:

סגנית ראש ה​עיר – סאמיה אבו אלרב

סאמיה סגנית ראש העיר ואחראית לענייני האישה 

להתק​שרות: