ספר טלפונים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שםתפקידדואלטלפון
רים שמאעמזכירת ראש העיר04-6459209לשכת ראש העירמזכירת ראש העיר
חנאן שרארי מנסורמנהלת לשכה04-6459201לשכת ראש העירמנהלת לשכה
סאלם שרארהעוזר ראש העיר04-6459253לשכת ראש העירעוזר ראש העיר
סלים גומידעוזר ראש העיר04-6459214לשכת ראש העירעוזר ראש העיר
מואנס נח'אשדובר העירייה04-6459215לשכת ראש העירדובר העירייה
אבתיהאג' מג'לימעמד האישה בחברה04-6459211לשכת ראש העירמעמד האישה בחברה
שריף ספדימנכ"ל העירייה04-6459206מנכ"ל העירייהמנכ"ל העירייה
רביע זועביעוזר מנכ"ל העירייה04-6459207מנכ"ל העירייהעוזר מנכ"ל העירייה
מהא מוסטפאמזכירת לשכת מנכ"ל04-6459208מנכ"ל העירייהמזכירת לשכת מנכ"ל
ג'פרי ג'דעגזבר04-6459218גזברותגזבר
כריסטין אסילימזכירת גזבר04-6459274גזברותמזכירת גזבר
ג'רייס פרחמנהל מחלקת רכש ואספקה04-6459234 מחלקת רכשמנהל מחלקת רכש ואספקה
רומיל יוסףרשמת נכסי עירייה04-6459311יחידת נכסי העירייהרשמת נכסי עירייה
רבאב זיבקאחראית ביטוחים04-6459307יח' ביטוח עירוניאחראית ביטוחים
נאיל הואריאחראי יחידת מכרזים04-6459281מדור מכרזים ודיוראחראי יחידת מכרזים
נור עלי מוסאפקיד בגזברות04-6459362גזברותפקיד בגזברות
אחמד ג'באריןמהנדס העירייה04-6459347אגף הנדסהמהנדס העירייה
מנאר זועבימנהלת לשכת מהנדס04-6459346אגף הנדסהמנהלת לשכת מהנדס
נרדין חזבוןתכנון העיר04-6459282מחלקת תכנוןתכנון העיר
עביר בחטיטימנהלת הוועדה המקומית לתו''ב04-6459385אגף הנדסהמנהלת הוועדה המקומית לתו''ב
מונדר חביבאללהמנהל מחלקת בינוי ופיתוח04-6459238אגף הנדסהמנהל מחלקת בינוי ופיתוח
סונבלה משרקימזכירת יחידת בינוי ופיתוח04-6459239אגף הנדסהמזכירת יחידת בינוי ופיתוח
היבה והבי - ספדימהנדסת וועדת התכנון והבנייה04-6459229אגף הנדסהמהנדסת וועדת התכנון והבנייה
סוהילה שהאבאחראית ארכיון הנדסי04-6459276אגף הנדסהאחראית ארכיון הנדסי
אכרם עלימנהל יחידת אחזקה כללית04-6459387מחלקת אחזקה כלליתמנהל יחידת אחזקה כללית
עומר אבו אחמדאחראי בטיחות בעבודה04-6459395מחלקת אחזקה כלליתאחראי בטיחות בעבודה
מג'יד בלאןמבקר העירייה04-6459216מבקר העירייהמבקר העירייה
זוהיר נערהיועץ משפטי ומנהל הלשכה המשפטית04-6459235יחידה משפטיתיועץ משפטי ומנהל הלשכה המשפטית
אומימה אבו אחמדמזכירת הלשכה המשפטית04-6459249יחידה משפטיתמזכירת הלשכה המשפטית
רנין יעקוב מנסורעו"ד תובעת עירונית04-6459250יחידה משפטיתעו"ד תובעת עירונית
ת'איר דוח'אןעו"ד טיפול בתיקי גביה04-6459360יחידה משפטיתעו"ד טיפול בתיקי גביה
סאמיה בסולמנהלת אגף חינוך04-6459224אגף חינוךמנהלת אגף חינוך
הדיל עונאללהמזכירת אגף חינוך04-6459204אגף חינוךמזכירת אגף חינוך
חנין כסאברימזכירה כללית04-6459240אגף חינוךמזכירה כללית
ניבאל שחודקב"ט במוסדות חינוך04-6459308קב"ט מוסדות חינוךקב"ט במוסדות חינוך
ואיל חילוקב"ט במוסדות חינוך04-6459339קב"ט מוסדות חינוךקב"ט במוסדות חינוך
עביר בראנסימנהלת יחידת הגיל הרך04-6459356מנהלת גיל הרךמנהלת יחידת הגיל הרך
סמירה עובידמנהלת יחידת שירות פסיכולוגי חינוכי04-6459421מחלקת שירות פסיכולוגימנהלת יחידת שירות פסיכולוגי חינוכי
לנא סכראןמזכירת יחידת שירות פסיכולוגי חינוכי04-6459422מחלקת שירות פסיכולוגימזכירת יחידת שירות פסיכולוגי חינוכי
אמאל פארמנהלת אגף רווחה04-6459801אגף רווחהמנהלת אגף רווחה
לינא נסרמזכירת אגף הרווחה04-6459802אגף רווחהמזכירת אגף הרווחה
ג'ריאף נגםעוזרת מינהלית04-6459803אגף רווחהעוזרת מינהלית
מאריא סלאםעובדת זכאות04-6459830מדור קשישיםעובדת זכאות
ראפע מסארוהמנהל מערכות מידע04-6459350מערכות מידעמנהל מערכות מידע
מונא אבו אחמדמזכירת מחלקת הניקיון04-6459257מחלקת נקיוןמזכירת מחלקת הניקיון
סביח מלחםמנהל מחלקת אכיפה עירונית04-6459294מחלקת אכיפה עירוניתמנהל מחלקת אכיפה עירונית
פייסל רבאיעהמנהל מחלקת רשות החנייה04-6459336רשות החניהמנהל מחלקת רשות החנייה
אחלאם הרישמזכירת מחלקת רשות החנייה04-6459337רשות החניהמזכירת מחלקת רשות החנייה
ויולא בג'אליפקידה ברשות החנייה04-6459882רשות החניהפקידה ברשות החנייה
ליליאן עואדפקידה ברשות החנייה04-6459883רשות החניהפקידה ברשות החנייה
אחלאם עיז אלדיןאחראית כ"א04-6459254מחלקת כ"אאחראית כ"א
אחלאם ריאאחראית כ"א04-6459261מחלקת כ"אאחראית כ"א
נאדר עאבדמנהל מחלקת גבייה04-6459231גבייהמנהל מחלקת גבייה
מחמוד עואודהאחראי שומה04-6459295גבייהאחראי שומה
ח'אלד בנאשומה04-6459292גבייהשומה
ניווא סליםאחראית עדכונים04-6459359גבייהאחראית עדכונים
רים דיבאישורי טאבו /משכנתא04-6459381גבייהאישורי טאבו /משכנתא
מוחמד אעראביהסכמי פשרה/שרות לקוחות04-6406499גבייההסכמי פשרה/שרות לקוחות
נאהד סאלחפשיטות רגל/הוצל"פ04-6406495גבייהפשיטות רגל/הוצל"פ
זוהיר אבו אחמדקבלת קהל / אחראי הנחות04-6406492גבייהקבלת קהל / אחראי הנחות
מוטי אברהםמנהל אכיפה04-6406491גבייהמנהל אכיפה
חיים כהןמנהל אכיפה04-6406498גבייהמנהל אכיפה
לבנה סיטבוןטיפול משפטי מול עוה"ד04-6406496גבייהטיפול משפטי מול עוה"ד
סירין חמדאחראית שיקים חוזרים04-6406468גבייהאחראית שיקים חוזרים
חוסנייה חאג' יחיאשירות לקוחות04-6406494גבייהשירות לקוחות
שירין אבו אחמדשירות לקוחות04-6406458גבייהשירות לקוחות
מרוה סלאםשירות לקוחות04-6406493גבייהשירות לקוחות
יתרב שרארישירות לקוחות04-6406497גבייהשירות לקוחות
מוחמד סלימאןאחראי שילוט04-6459358גבייהאחראי שילוט
ודיע נמרימ"מ מנהל המחלקה / הסכמי פשרה04-6406490גבייהמ"מ מנהל המחלקה / הסכמי פשרה
עולא זהרמזכירות כללית וארכיון04-6459247מזכירות העירייהמזכירות כללית וארכיון
יזיד זועבימנהל יחידת תכנון אסטרטיגי ואחראי חופש המידע04-6459259יחידת תכנון אסטרטגימנהל יחידת תכנון אסטרטיגי ואחראי חופש המידע
סופיאן ואכדמנהל תלונות הציבור04-6459228ממונה תלונות הציבורמנהל תלונות הציבור
עדואן כרייםמנהל תברואה ורישוי עסקים04-6459226מחלקת תברואה ורישוי עסקיםמנהל תברואה ורישוי עסקים
מארגו מעבוקמזכירת תברואה ורישוי עסקים04-6459223מחלקת תברואה ורישוי עסקיםמזכירת תברואה ורישוי עסקים
אלאא דאהרמנהלת פרויקט עיר ללא אלימות04-6459363עיר ללא אלימותמנהלת פרויקט עיר ללא אלימות
יוסף אסתיתירכז נגישות04-6459230רכז נגישותרכז נגישות
ח'אלד בוטומנהל אגף תרבות, נוער וספורט04-6406472אגך תרבות נוער וספורטמנהל אגף תרבות, נוער וספורט
דוניא סלאםמזכירת אגף תרבות, נוער וספורט04-6406470, 04-6406480אגך תרבות נוער וספורטמזכירת אגף תרבות, נוער וספורט

​​