הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
שם המחלקה
אגף
יחידה
מחלקה
טלפון
פקס
דואל
שעות קבלה
סדר הופעה
סטטוס פעיל
תיאור

תחומ​ים מרכזיים בלשכת המנכ"ל של העירייה

 • פיתוח התכנון האסטרטגי של הרשות המקומית בעזרת צוותים מקצועיים.
 • גיבוש מטרות ויעדים לאזורי העבודה.
 • בניית תוכנית עסקית שנתית ורב-שנתית.
 • אחריות ליישום מדיניות המינהל של העירייה בתחומי העבודה העירונית.
 • היוזמה לפיתוח אירועים, פרויקטים ומשאבים.
 • ניהול שוטף לפעילות העירייה, ומתן שיתוף פעולה ומיזוג בין עבודת המחלקות והאגפים השונים בהתאם להחלטות הנהלת העירייה.
 • ייצוג מקצועי לעירייה בכל קשריה עם מחוזות בחוץ , כולל הנציגות הרשמית.

החזון שלנו​:

החזון שלנו שעריית נצרת תהיה עיר מתוחכמת, חזקה, אטרקטיבית, וכיף לחיות בה. עיר לכל תושביה, מרכז תרבותי, מדעי, חברתי ובריאותי לסביבתה הערבית הקרובה ולכל ההמונים הערביים, בטוחה, מאורגנת ומפותחת לצמיחת האוכלוסייה, עירונית וכלכלית. 
כדי להשיג חזון זה, קבענו יעדים להיבטים השונים הקשורים לחזון, שהם תחומי העבודה העירונית שלנו ב :
 • הצד המבני
 • הצד החברתי
 • ההיבט הכלכלי
 • ההיבט הסביבתי
כאשר התוכנית הכוללת נערכה ובמרכזה עומדת תוכנית החומש לפיתוח העיר ותוכניות עבודה מפורטות להיבטים המבניים, החברתיים, הכלכליים והסביבתיים של העיר נצרת, אשר עזרו לנו בעבודתנו הנוכחית ועוזרים לנו גם בעתיד לקבלת החלטות.
למצוא מנגנון ברור של פעולה עבור תקני עירייה, לזהות מראש מה המצוי ומה הרצוי, לזהות הבעיות הקשורות לפיתוח השירותים והעיר, התאמת תהליכי התכנון ומנגנון נוח לקבלת ההחלטות ודברים רבים אחרים .
יעדי התכנון האסטרטגי, תכנית עבודה מקיפה, תוכניות ופרויקטים של עבודתנו מבוססים על זיהוי נושאים אסטרטגיים, הכוללים:
 • כיצד נשמר את אוכלוסיית העיר, ומה אנו עושים לריבוי הטבעי לאוכלוסייה?
 • העמקת העוצמה הכלכלית של העיר.
 • כיצד נשמור על מעמדה וגאוותה של העיר, כפי שהיא נתפסת על ידי תושביה בפרט ועל ידי הציבור הערבי בכלל.
 • עד כמה צריך לגוון שירותים קיימים ולפתח שירותים חדשים?
 • כיצד לשפר את איכות השירותים.
 • כיצד אנו מגייסים בעלי תפקידים, בעלי יכולות ותמריצי עבודה, וכיצד אנו מפתחים את כח האדם.​

קישור חליפי
קבצים מצורפים

מנכ"ל העירייה

תחומ​ים מרכזיים בלשכת המנכ"ל של העירייה

 • פיתוח התכנון האסטרטגי של הרשות המקומית בעזרת צוותים מקצועיים.
 • גיבוש מטרות ויעדים לאזורי העבודה.
 • בניית תוכנית עסקית שנתית ורב-שנתית.
 • אחריות ליישום מדיניות המינהל של העירייה בתחומי העבודה העירונית.
 • היוזמה לפיתוח אירועים, פרויקטים ומשאבים.
 • ניהול שוטף לפעילות העירייה, ומתן שיתוף פעולה ומיזוג בין עבודת המחלקות והאגפים השונים בהתאם להחלטות הנהלת העירייה.
 • ייצוג מקצועי לעירייה בכל קשריה עם מחוזות בחוץ , כולל הנציגות הרשמית.

החזון שלנו​:

החזון שלנו שעריית נצרת תהיה עיר מתוחכמת, חזקה, אטרקטיבית, וכיף לחיות בה. עיר לכל תושביה, מרכז תרבותי, מדעי, חברתי ובריאותי לסביבתה הערבית הקרובה ולכל ההמונים הערביים, בטוחה, מאורגנת ומפותחת לצמיחת האוכלוסייה, עירונית וכלכלית. 
כדי להשיג חזון זה, קבענו יעדים להיבטים השונים הקשורים לחזון, שהם תחומי העבודה העירונית שלנו ב :
 • הצד המבני
 • הצד החברתי
 • ההיבט הכלכלי
 • ההיבט הסביבתי
כאשר התוכנית הכוללת נערכה ובמרכזה עומדת תוכנית החומש לפיתוח העיר ותוכניות עבודה מפורטות להיבטים המבניים, החברתיים, הכלכליים והסביבתיים של העיר נצרת, אשר עזרו לנו בעבודתנו הנוכחית ועוזרים לנו גם בעתיד לקבלת החלטות.
למצוא מנגנון ברור של פעולה עבור תקני עירייה, לזהות מראש מה המצוי ומה הרצוי, לזהות הבעיות הקשורות לפיתוח השירותים והעיר, התאמת תהליכי התכנון ומנגנון נוח לקבלת ההחלטות ודברים רבים אחרים .
יעדי התכנון האסטרטגי, תכנית עבודה מקיפה, תוכניות ופרויקטים של עבודתנו מבוססים על זיהוי נושאים אסטרטגיים, הכוללים:
 • כיצד נשמר את אוכלוסיית העיר, ומה אנו עושים לריבוי הטבעי לאוכלוסייה?
 • העמקת העוצמה הכלכלית של העיר.
 • כיצד נשמור על מעמדה וגאוותה של העיר, כפי שהיא נתפסת על ידי תושביה בפרט ועל ידי הציבור הערבי בכלל.
 • עד כמה צריך לגוון שירותים קיימים ולפתח שירותים חדשים?
 • כיצד לשפר את איכות השירותים.
 • כיצד אנו מגייסים בעלי תפקידים, בעלי יכולות ותמריצי עבודה, וכיצד אנו מפתחים את כח האדם.​